Logo Hoogstede Antiek Reatauratie
Ethiek binnen antiek restauratie

Ethiek

Ethiek is een veel omvattend woord over normen en waarden. Het helpt een antwoord te geven op de vraag hoe we het beste kunnen handelen binnen antiekrestauratie.

ornament hoogstede antiekrestauratie

Ethiek in de antiekrestauratie

Bij een restauratie moet men zich afvragen in hoeverre een ingreep verantwoord is. De beroepsgroep heeft hiervoor verschillende ethische richtlijnen opgesteld. Voor en tijdens een restauratie beraden wij ons over de cultuurhistorische waarde van het antieke meubel en de hieraan gerelateerde behandeling. Wij zullen u te allen tijden informeren over de werkzaamheden die aan het meubel moeten worden uitgevoerd. Zo wenselijk, kunt u via e-mail op de hoogte gehouden worden van de voortgang (en eventueel materiaalgebruik) van de restauratie.

Tussenlijn grijs

Een antiekrestauratie moet omkeerbaar zijn

Bij een goede restauratie zal altijd worden nagestreefd de originele elementen van het meubel te behouden. Daarnaast moeten noodzakelijke aanvullingen van verloren onderdelen omkeerbaar zijn. Deze reversibiliteit zorgt er niet alleen voor dat het meubel in de verre toekomst nog op de juiste manier behandeld kan worden, maar maakt ook een langere levensduur van uw meubel mogelijk.

Tussenlijk grijs

Een verantwoorde antiekrestauratie

Onze restauraties zullen met de meeste zorgvuldigheid worden uitgevoerd. Wij werken uitsluitend met authentieke materialen. Gebruik van MDF of andere soorten plaatmateriaal, spaanplaatschroeven of irreversibele constructielijm worden zeer zeker niet gebruikt bij onze restauraties.

Eerdere slecht uitgevoerde restauraties waarbij gebruik van dergelijke materialen heeft geleid (of nog kan leiden) tot problemen, zullen door ons, zo mogelijk, zorgvuldig worden verbeterd.

Antieke meubels werden veelal afgewerkt met, onder andere, was of politoer. Wij zullen altijd de originele afwerking van het oppervlak aanhouden om een zo authentiek mogelijke uitstraling te verkrijgen.

Tussenlijn grijs

Samenvattend

Wij zorgen ervoor dat:

  • we zoveel mogelijk te weten komen over de herkomst van het te restaureren meubel.
  • we weten welke materialen in het te restaureren meubel zijn verwerkt.
  • we weten welke restauraties er verantwoord kunnen worden uitgevoerd.
  • we bij antiekrestauratie gebruik zullen maken van authentieke en reversibele materialen.
  • de eigenaar van het meubel altijd op de hoogte wordt gehouden.

Een goed uitgevoerde restauratie maakt een langere levensduur mogelijk en geeft meerwaarde aan uw meubel!


ornament hoogstede antiekrestauratie